วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทุ่งทานตะวันริมทาศึกษาดูงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภภาคกลางและภาคตะวันออกที่ จ.สระบุรี